(kontumtv.vn) –  Thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019, UBND huyện Đăk Tô đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung Chỉ thị đã đề ra.   

Về lĩnh vực nông nghiệp, đến nay, huyện Đăk Tô đã triển khai hỗ trợ nhân dân trồng hơn 280 ha sắn giống mới KM 98 – 5 theo chuỗi liên kết sản xuất với Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô. Trong đó, 135 ha được huyện hỗ trợ mức kinh phí 5 triệu đồng/ha đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS; Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô hỗ trợ 100% giống mì cho hơn 280 ha, trị giá gần 400 triệu đồng. Ông A Ri Pen (làng Đăk Ri Peng 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) nói: “Trước đây tôi trồng mì giống cũ là không tốt, một số chết mà không có hiệu quả. Hiện nay tinh bột sắn cho giống cây mì tôi trồng này là tốt. Hỗ trợ tiền cây, bón phân và tiền công”.

Thị trấn Đắk Tô
Thị trấn Đắk Tô

“Hình thức hỗ trợ thì nhà máy sẽ cho giống không và cam kết bao tiêu đối với các đối tượng này là cam kết bao tiêu sản phẩm, giá sàn bảo hiểm là 1.800đ/kg 30 độ bột tại nhà máy, khi giá thị trường xuống thấp hơn 1.800đ thì nhà máy vẫn mua 1.800đ. Trên giá 1.800đ thì nhà máy mua theo giá thị trường.  Mục tiêu của nhà máy khoảng 2 đến 3 năm tới nếu giống này hiệu quả thì sẽ thay thế toàn bộ giống Km 94”. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô cho biết.

Đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hiện 100% cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện ứng dụng hệ thống điều hành quản lý văn bản Ioffice và ứng dụng chữ ký số vào giải quyết công việc; chấn chỉnh hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và các xã, thị trấn; huyện cũng đang xây  dựng  hệ thống  giao  ban  trực  tuyến  giữa  huyện  với  các  xã,  thị trấn dự kiến đến 15/8/2019 sẽ hoàn thành đưa vào vận hành. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung chỉnh trang thị trấn Đăk Tô đảm bảo mỹ quan, văn minh, an toàn và vệ sinh môi trường gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp phía Tây thị trấn làm tiền đề để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Ông Cao Trung Tin, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô nói: “Đối với chỉnh trang đô thị thì huyện đang chỉ đạo Ban Quản lý Dự án xây dựng của huyện tập trung  khảo sát lại, quy hoạch để phát triển khu đô thị phía Nam. Trước mắt huyện xác định làm cỡ khoảng 10 ha khu vực phía nam, hiện nay  đã mở 1 tuyến đường ở đó để tạo thu hút vào kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư để phát triển hạ tầng ở đó, nhằm phát triển khu đô thị cũng như tạo nguồn thu từ đất để mà phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thị trấn”.

Thời gian tới, huyện Đăk Tô tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ các nội dung để ra theo kế hoạch. Trong đó, chú trọng rà soát, quy hoạch quỹ đất phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để kêu gọi, thu hút đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Ông Cao Trung Tin cho biết: ” Trong việc thực hiện khâu đột phá đó thì riêng cải cách hành chính thì vừa rồi trong công tác kiểm tra cải cách hành chính của huyện, trên cơ sở đánh giá của hội đồng tỉnh có nêu ra một số vấn đề còn tồn tại đối với cấp huyện thì huyện đang tập trung chỉ đạo các xã, phòng ban trong năm 2019 này khắc phục những khuyết điểm, tồn tại đó để nâng cao chỉ số điểm đó lên so với những năm trước. Đồng thời, triển khai một số vấn đề cấp bách như vấn đề thực hiện cơ chế một cửa, bố trí đội ngũ cán bộ làm cho đúng tinh thần trách nhiệm của mình”.

Với những giải pháp cụ thể và những kết quả đạt được, huyện Đăk Tô đã và đang phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực đột phá, tạo bước chuyển rõ nét trong năm 2019, nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện ngày một phát triển.

 Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *