(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

HUYEN DAK TO SO KET 10 NAM THUC HIEN NGAY HOI QUOC PHONG TOAN DAN GIAI DOAN 2009 – 2019

Trong 10 năm qua, huyện Đăk Tô đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, Ngày hội Quốc phòng toàn dân nói riêng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân đã tích cực chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hằng năm quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được đảm bảo và đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên luôn được quan tâm, đảm bảo yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh rộng khắp”, đến nay 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã có phòng làm việc riêng… Nhờ vậy, công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế – xã hội ngày một phát triển và đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Thời gian tới, huyện Đăk Tô tiếp tục phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh. Xây dựng huyện Đăk Tô thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, góp phần thực hiện có hiệu quả việc ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó thắng lợi các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *