(kontumtv.vn) – Nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ rừng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Phương án phòng

Ban Trồng rừng Nguyên liệu giấy Ngọc Tụ, thuộc Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam quản lý gần 400 ha rừng trồng thông ba lá. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2018 – 2019, Ban đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức nhân dân trong công tác BVR, PCCCR. Đồng thởi, thi công gần 14 km đường băng cản lửa cơ giới và thi công hoàn thiện đường băng cản lửa thủ công trên toàn bộ diện tích rừng trồng được giao quản lý; tổ chức xử lý đốt trước thực bì có điều khiển dưới tán rừng. Nhờ đó, diện tích rừng do Ban quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào. Ông Cao Quốc Huy, Trưởng Ban Trồng rừng Nguyên liệu giấy Ngọc Tụ nói: “Qua các năm chứng tỏ biện pháp đốt trước vật liệu cháy trong lô mang lại hiệu quả rất thiết thực cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nó làm giảm lượng vật liệu cháy trong lô, ngăn chặn tình trạng cháy rừng trên diện rộng, nếu xảy ra cháy có thể dễ dàng khống chế và dập tắt đám cháy. Đối với công tác canh trực trong thời kỳ cao điểm thì hiện nay Ban đã xây dựng 3 chòi canh, trong đó 1 lán trực chỉ huy, bố trí cán bộ nhân viên trong ban trực 24/24 với 100% quân số”.

Tuần tra bảo vệ rừng
Tuần tra bảo vệ rừng

Huyện Đăk Tô có gần 15.900 ha rừng; trong đó rừng tự nhiên hơn 11.800 ha, rừng trồng 4.080 ha. Thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019, đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 01 tổ công tác liên ngành QLBVR cấp huyện; 09 tổ công tác liên ngành QLBVR cấp xã và 54 tổ, đội quần chúng BVR&PCCCR ở các khối, thôn; 05 ban, tổ PCCCR của các đơn vị chủ rừng. Ngoài ra, các đơn vị chủ rừng đã chủ động tu sửa các bảng tuyên truyền cố định, bảng tam giác cấm lửa, chòi canh lửa; triển khai thực hiện sửa chữa hơn 120 km đường băng cản lửa tại các khu vực trọng yếu. Ông Võ Văn Duyệt, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô nói: “Vì diện tích rừng trồng của Công ty hơn 2.200 ha là rừng đang nằm trong tình trạng có nguy cơ cháy nên công tác phòng cháy đặt lên hàng đầu. Cho đến thời điểm hiện nay theo thông báo tình hình có thể nắng nóng nên Công ty vẫn tăng cường các biện pháp dọn sạch lại các vật liệu cháy trên đường ranh, nhằm ngăn chặn tình trạng cháy”.

Đồng thời, UBND huyện Đăk Tô đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án chữa cháy rừng trên địa bàn huyện theo phương châm 4 tại chỗ nhằm đảm bảo lực lượng, phương tiện, dụng cụ cần thiết sẵn sàng dập tắt các đám cháy. Ông Cao Trung Tin, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: “ Trong những nội dung chỉ đạo thì trước hết đối với trách nhiệm của các chủ rừng phải thực hiện tốt công tác quản lý rừng của mình, trong đó có những việc phòng cháy rừng thì phải làm tốt công tác phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa, để để phòng không cho cháy rừng lan trên địa bàn. Đặc biệt là phải thường xuyên là tuần tra, canh gác những vùng trọng điểm của rừng dễ xảy ra cháy hoặc là những rừng giáp ranh sản xuất nương rẫy, khu dân cư để kịp thời phát hiện xử lý, hoặc báo cáo phối hợp với chính quyền địa phương xử lý”.

Nhờ chủ động triển khai các phương án, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Tô chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Huyện đã và đang chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong cao điểm mùa khô hiện nay.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *