(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Tô có gần 15.900 ha rừng; trong đó rừng tự nhiên hơn 11.800 ha, rừng trồng 4.080 ha. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, huyện đã xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019.

Làm đường băng cản lửa
Làm đường băng cản lửa

Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 01 tổ công tác liên ngành QLBVR cấp huyện; 09 tổ công tác liên ngành QLBVR cấp xã và 54 tổ, đội quần chúng bảo bệ rừng và PCCCR ở các khối, thôn; 05 ban, tổ PCCCR của các đơn vị chủ rừng. Các đơn vị chủ rừng đã chủ động tu sửa các bảng tuyên truyền cố định, bảng tam giác cấm lửa, chòi canh lửa; triển khai thực hiện sửa chữa hơn 120 km đường băng cản lửa tại các khu vực trọng yếu; triển khai đốt trước vật liệu cháy trên diện tích rừng trồng nguyên liệu giấy và phân công cán bộ trực 24/24. Đồng thời, xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng trên địa bàn huyện theo phương châm 4 tại chỗ nhằm đảm bảo lực lượng, phương tiện, dụng cụ cần thiết sẵn sàng dập tắt các đám cháy; phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức nhân dân trong công tác bảo vệ rừng,  PCCCR.

Nhờ chủ động triển khai các phương án, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Tô không xảy ra vụ cháy rừng nào.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *