(kontumtv.vn) – Ủy ban MTTQVN huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ vào tình hình dân số huyện Đăk Tô, số đơn vị hành chính của huyện và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Hội nghị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV được bầu là 31 đại biểu. Dự kiến huyện có 09 đơn vị bầu cử; có 58 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV. Trong đó, tái cử 15 đại biểu, chiếm tỉ lệ gần 30%.

CTV Nguyệt  Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *