(kontumtv.vn) – Ngày 16/8, huyện Đăk Tô 9Kon Tum) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

dak to tong key 10 nam

Xuất phát điểm khi triển khai Chương trình Xây dựng NTM của huyện Đăk Tô rất thấp, 100% xã không đạt chuẩn về tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập bình quân đầu người 8 triệu đồng/năm.

Sau 10 năm tích cực triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Chương trình Xây dựng NTM huyện Đăk Tô đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2011, bình quân tiêu chí NTM các xã chỉ đạt 1,5 tiêu chí/ xã; năm 2015 là 11,5 tiêu chí/ xã, đến nay là 12,6 tiêu chí/ xã. Tổng nguồn lực huy động tham gia xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2011-2020 là 470 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 23 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 44 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 25,7 triệu đồng/ năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm 14,73%. Huyện Đăk Tô được đánh giá đạt 6/9 tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới. Đến nay, huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Thiết chế văn hóa, trường học, trạm y tế… được quan tâm đâu tư. Các mô hình sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị được hình thành và ngày càng phát triển, gồm mô hình liên kết trồng và chăm sóc cà phê vối; liên kết trồng mía; trồng, chăm sóc cây chanh dây.

Huyện Đăk Tô, phấn đấu đến năm 2020 xã Ngọc Tụ được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đăk Trăm đạt 16/19 tiêu chí; xã Văn Lem đạt 15/19 tiêu chí, hai xã Pô Kô và Đăk Rơ Nga đạt 14/19 tiêu chí; phấn đấu có 2 thôn hoàn thành cơ bản bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 3 triệu đồng trở lên trên năm.

Dịp này UBND huyện đã khen thưởng cho 8 tập thể, 15 cá nhân và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.

                                                                        CTV Hồng Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *