DAK TO TRIEN KHAI

(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã triển khai thực hiện được 15 mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhân rộng, gồm: Mô hình trồng, chăm sóc cà phê vối; mô hình trồng, chăm sóc cây sắn giống mới; mô hình trồng mía nguyên liệu; mô hình trồng, chăm sóc chanh dây; mô hình trồng cây ăn quả; mô hình chăn nuôi bò, gà…

Trong đó, nhiều mô hình mang lại thu nhập cao như chanh dây, mía, nuôi bò sinh sản, nuôi gà theo hình thức bán công nghiệp… Đặc biệt, huyện triển khai quyết liệt việc chuyển đổi phần lớn giống sắn KM94 năng suất thấp, hay nhiễm bệnh sang trồng giống sắn năng suất cao. Trong đó, đã vận động 147 hộ DTTS, hộ nghèo, cận nghèo tham gia liên kết với Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô trồng hơn 135 ha sắn giống mới, mỗi hộ được hỗ trợ giống và 5 triệu đồng/ha chi phí cày đất và đầu tư bón phân.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *