(kontumtv.vn) – Năm 2019 mặc dù gặp khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Đăk Tô (Kon Tum) có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

HUYEN DAK TO TRIEN KHAI NHIEM VU PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI NAM 2020

Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện hơn 7.000 ha, vượt 2% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm hơn 10.150 ha, đạt hơn 100%. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Tô có những bước phát triển tích cực, Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4 tiếp tục được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và từng bước hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy hiện nay trên 90%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 ước đạt 750 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 18%  dự toán tỉnh, huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 9%…

Trong năm 2020, huyện Đăk Tô tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 20, ngày 11/3/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; nhất là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ; tiếp tục đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng; chỉnh trang đô thị thị trấn Đăk Tô; kết nối phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *