(kontumtv.vn) – Huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đã xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp dân cư giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương và chuẩn bị điều kiện để chia tách, thành lập thêm 4 xã, thị trấn theo quy hoạch.

Huyện mới Ia
Huyện mới Ia H’Drai

Đề án xác định tập trung các nguồn lực để triển khai các phương án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư  tại  khu vực đứng chân của các doanh nghiệp trồng cao su tại địa bàn; sắp xếp, bố trí dân cư đến làm dịch vụ và cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại địa bàn; sắp xếp, bố trí dân cư thuộc diện giãn dân từ các huyện trong tỉnh và thí điểm xây dựng khu dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào DTTS khu vực biên giới, bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Dự kiến, tổng kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình công cộng, phúc lợi xã hội trong phạm vi dự án  khoảng 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, kinh phí bố trí của địa phương, huy động đầu tư của các doanh nghiệp, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia…Huyện Ia H’Drai phấn đấu nâng dân số từ hơn 11.000 người hiện nay lên 32.000-33.000 người vào năm 2020.

                                                                   Nghĩa Hà- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *