Khám chữa bệnh tại trạm Y tế cơ sở
Khám chữa bệnh tại trạm Y tế cơ sở

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, được sự quan tâm của huyện Ia H’Drai (Kon Tum), mạng lưới y tế cơ sở, trang thiết bị y tế được đầu tư đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 55 giường bệnh/01 vạn dân; 10 bác sỹ/01 vạn dân; tỉ lệ người dân được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh đạt trên 90%.

Từ năm 2016 đến nay, ngành Y tế huyện đã khám, chữa bệnh cho gần 14.600 lượt người. Trong đó tuyến huyện hơn 9.200 lượt người, tuyến xã gần 5.400 lượt người. Mạng lưới y tế cơ sở, trang thiết bị được đầu tư đã góp phần đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *