(kontumtv.vn) – Tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đến nay, huyện đã kết nạp mới được gần 160 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 470 người.

HUYEN AI DHRAI KET NAP GAN 160 DANG VIEN MOI

So với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới vượt gần 60%. Có được kết quả tốt trong công tác phát triển Đảng là nhờ huyện Ia H’Drai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn, phát triển đảng viên trong các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là phát triển đảng viên trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, công tác gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của đảng viên và tổ chức Đảng cũng được huyện Ia H’Drai chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 22 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó, có 7 đảng bộ và 15 chi bộ.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *