(kontumtv.vn) – Thời gian qua, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đã ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ, vốn tín dụng ưu đãi cho các hộ gia đình vay để đầu tư phát triển chăn nuôi.

Hộ nghèo được hỗ trợ chăn nuôi gia súc
Hộ nghèo được hỗ trợ chăn nuôi gia súc

Đặc biệt, huyện Ia H’Drai đã lồng ghép nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ các hộ gia đình làm chuồng trại chăn nuôi, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Từ sự quan tâm của huyện, đến nay tổng đàn gia súc của huyện đã đạt 3.380 con, trong đó riêng đàn bò đạt 1.760 con. So với cuối năm 2016, đàn gia súc của huyện đã tăng hơn 55%.

Việc mở rộng phát triển đàn gia súc đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, là nền tảng để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ia H’Drai trong thời gian đến.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *