(kontumtv.vn) – Huyện Ia H’Drai (Kon Tum) có diện tích rừng tự nhiên hơn 59.000 ha. Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, UBND huyện đã thành lập 2 chốt kiểm soát liên ngành; xây dựng phương án Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản giai đoạn 2016 – 2020; phương án Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2016 – 2017 trên địa bàn huyện. Trong năm 2016, huyện đã tổ chức 9 đoàn liên ngành tuần tra, truy quét, phát hiện 69 vụ vi phạm, với tổng khối lượng hơn 583 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại. Trong đó 63 vụ xử lý hành chính, 6 vụ xử lý hình sự. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2017, huyện đã tuần tra và phát hiện xử lý 1 vụ vận chuyển gỗ trái phép trên lòng hộ thủy điện Sê San, tịch thu 4 thuyền sắt độ chế và hơn 14 m3 gỗ.

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp quản lý rừng tại gốc, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Hạt Kiểm lâm, UBND xã, chủ rừng và các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng khu vực giáp ranh; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra thường xuyên trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *