(kontumtv.vn) – Huyện Ia H’Drai có hơn 59.500 ha rừng tự nhiên và hơn 24.000 ha cao su. Với điều kiện địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, huyện luôn đặt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng lên hàng đầu.

Tuần tra PCCC rừng
Tuần tra bảo vệ, PCCCR

Huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2017 – 2018; thành lập mới 4 tổ công tác liên ngành bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, cấp huyện 01 tổ, cấp xã 03 tổ; kiện toàn 21 tổ, đội quần chúng, gồm 99 thành viên; phân công, bố trí lực lượng trực 24/24h; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị chủ rừng để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, chính quyền xã chủ động xác định các khu vực trọng điểm về cháy rừng để tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *