(kontumtv.vn) – Huyện Ia H’Drai (Kon Tum) tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

HUYEN IA HDRAI TONG

Năm 2016, huyện Ia H’Drai triển khai xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp, với bình quân mỗi xã chỉ đạt 2/19 tiêu chí. Đến nay, 3/3 xã đạt 7/19 tiêu chí, dự kiến cuối năm 2019 các xã đạt từ 9-11 tiêu chí.

Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, tiến tới phá thế độc canh cây cao su, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.

Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 54,6%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên ở khu vực nông thôn đạt 78%; các xã duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; trên 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế; công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai có hiệu quả, đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Huyện Ia H’Drai phấn đấu đến năm 2025, 3 xã đạt 15/19 tiêu chí và đến năm 2030 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, 21 thôn đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.

CTV Thanh Xuân – Văn Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *