(kontumtv.vn) – Năm 2017, trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Kon Tum) triển khai thi công 24 công trình xây dựng, trong đó 16 công trình khởi công mới trong năm 2017 và 08 công trình chuyển tiếp từ năm 2016.

HUYEN IA H’DRAI TRIEN KHAI 24 CONG TRINH XAY DUNG

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được huyện thực hiện theo đúng qui trình của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công. Huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các nhà thầu xây dựng, các đơn vị tư vấn được lựa chọn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Vốn giải ngân đến thời điểm 30/9/2017 đạt hơn 63%, dự kiến đạt 100% vào thời điểm 31/12/2017.

 Với việc triển khai đồng bộ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, đã từng bước làm thay đổi diện mạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện Ia H’Drai.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *