Trao giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật xã Ia Dal
Trao giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật xã Ia Đal

(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, thời gian qua, các xã Ia Đal, Ia Tơi, Ia Dom, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đã thành lập 4 tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Riêng trong năm 2017, các xã phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức 93 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 5.550 lượt người dân, với các nội dung của Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCNVN Việt Nam, Luật Bảo vệ  và Phát triển rừng, Luật Giao thông đường bộ… Đồng thời, thành lập 8 tổ hòa giải và tổ chức hòa giải thành công 16 vụ việc; tổ chức một cuộc thi viết tìm hiểu về Quy chế biên giới đất liền cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn với hơn 370 người tham gia.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đã nhận thức, hiểu rõ về trách nhiệm trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và chấp hành các quy định của pháp luật; góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giúp nhân dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *