(kontumtv.vn) – Phòng GD&ĐT huyện Ia H’Drai (Kon Tum) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

HUYEN IA H’DRAI TRIEN KHAI NHIEM VU NAM HOC 2017-2018

Năm học 2016-2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, ngành GD&ĐT huyện Ia H’Drai đã nỗ lực triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó đã nâng cao nhận thức trong đội ngũ thầy cô giáo và học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mạng lưới cơ sở giáo dục các cấp, bậc học tiếp tục được mở rộng. Năm học 2016-2017 toàn ngành có 94 lớp với hơn 1500 học sinh.  Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ  99% .

Trong năm học 2017-2018, Ngành GD&ĐT huyện tăng cường huy động đảm bảo sĩ số học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng…

CTV Thanh Xuân

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *