Trâu bò nuôi thả rông
Trâu bò nuôi thả rông

(kontumtv.vn) – Mặc dù chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền, vận động và hỗ trợ làm chuồng, nhưng số hộ gia đình chăn nuôi trâu bò ở huyện Kon Plông (Kon Tum) không có chuồng trại còn rất nhiều. Trong tổng số trên 3.300 hộ chăn nuôi trâu bò, có hơn 1.100 hộ không làm chuồng chăn nhốt. Có hơn 200 nhóm hộ trong tổng số trên 500 nhóm hộ chăn nuôi không có chuồng trại. Việc chăn nuôi gia súc thả rông, không làm chuồng trại và không dự trữ thức ăn trong mùa lạnh làm cho đàn trâu bò của huyện Kon Plông thường bị chết rét số lượng lớn trong mùa mưa lạnh.

Tính từ tháng 1/2016 đến tháng 2/2017 đã có 141 con trâu bò ở huyện Kon Plông bị chết, trong đó có 121 con chết do rét và thiếu ăn trong mùa lạnh.

                                                          Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *