HUYEN KON PLONG KHONG DE HO SO TON DONG

(kontumtv.vn) – Năm 2017, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tiếp nhận gần 13.500 hồ sơ hành chính các loại. Kết quả, 100% hồ sơ được giải quyết và trả đúng thời hạn, không để hồ sơ tồn đọng. Trong đó, cấp huyện tiếp nhận và giải quyết trên 5.200 hồ sơ. Cấp xã tiếp nhận và giải quyết gần 8.200 hồ sơ.

Có được kết quả tốt trong giải quyết hồ sơ hành chính là nhờ huyện Kon Plông chú trọng thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và tinh gọn. Đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice, đưa công nghệ thông tin về các xã vùng sâu, vùng xa và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử  đã được huyện Kon Plông chú trọng.

                                                            Văn Hiển –Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *