Làng Du lịch cộng đồng
Làng Du lịch cộng đồng Kon Bring

(kontumtv.vn) – Xác định công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển, thu hút khách du lịch đến với Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, thời gian qua, ngành Văn hóa – Thông tin huyện Kon Plông (Kon Tum) và chính quyền địa phương các xã trong huyện đặc biệt quan tâm đến công tác truyền dạy những vốn văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò của đội ngũ nghệ nhân trong việc nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu dân ca, phục dựng lại các nhịp chiêng, điệu múa dân gian lâu nay không còn sử dụng tại các cộng đồng làng. Ông Võ Kim Thạch, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kon Plông cho biết: “Những nghệ nhân biết cách truyền dạy cho thế hệ sau là khoảng 120 người. Vừa rồi chúng tôi đã đề nghị công nhận 6 nghệ nhân dân gian cấp quốc gia. Lĩnh vực văn hóa cồng chiêng, chúng tôi có 6 đội cồng chiêng chuyên  phục vụ cho công việc quảng bá văn hóa bản địa đến du khách tham quan Khu Du lịch sinh thái Măng Đen”.

Ngoài làng Du lịch cộng đồng Kon Bring, hiện nay nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Plông vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống trong sinh hoạt. Các nhà rông, nhà dài, nhà đầm vẫn còn khá nhiều. Huyện còn lưu giữ 580 bộ cồng chiêng, gần như các làng đều có cồng chiêng và các nghệ nhân dân gian về lĩnh vực này thường xuyên gìn giữ, trao truyền lại cho các thế hệ sau.

        Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *