Nhiều thôn, làng ở Kon Plông đã có đảng viên và cơ sở Đảng
Nhiều thôn, làng ở Kon Plông đã có đảng viên và cơ sở Đảng

(kontumtv.vn) – Nhờ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, đến nay huyện Kon Plông (Kon Tum) đã có hơn 2.000 đảng viên và 51 tổ chức cơ sở Đảng. So với khi mới thành lập huyện năm 2002, tăng 27 tổ chức cơ sở Đảng và tăng gần 1.700 đảng viên. Theo đó, 100 thôn, làng trong huyện đã có chi bộ và đảng viên tại chỗ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán bộ đã được cấp ủy, chính quyền huyện Kon Plông chú trọng. Đến nay, 100% cán bộ cấp phòng và cấp xã trong toàn huyện đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn quy định.

Việc chú trọng phát triển nguồn nhân lực và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là cơ sở giúp cho huyện Kon Plông triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *