(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị già làng năm 2016. Tham dự Hội nghị có 117 già làng trên địa bàn.

GIA LANG 2016

Với vai trò, vị trí trong cộng đồng khu dân cư, năm 2016, các già làng trên địa bàn huyện Kon Plông đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới; chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phòng, chống tội phạm, những việc làm ảnh hưởng xấu đến phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, những hành vi lệch lạc về thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội. Qua đó góp phần đưa kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Bằng kinh nghiệm và thực tiễn, nhiều già làng còn tích cực tham gia thuyết phục, hòa giải nhiều vụ việc ở địa phương, góp phần giữ bình yên cho thôn, làng.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, nhiều già làng nêu ý kiến: Bên cạnh những mặt đạt được, thực tế ở cơ sở vẫn còn những vấn đề mới phát sinh như xích mích, mâu thuẫn trong cuộc sống làng, xóm; vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên… Do vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với già làng, người có uy tín để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra.

                                                                   CTV Vũ Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *