Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2016, từ nguồn vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) bố trí cho các xã triển khai làm đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 6 tỉ đồng, tập trung cho 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 là Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re và Đăk Tờ Lung. Đồng thời huyện đã chỉ đạo cho tất cả các xã đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm, với sự tham gia khoảng 1.300 lượt người, triển khai đổ bê tông 60 m đường giao thông nông thôn, phát dọn vệ sinh, đào 30 hố thu gom rác, nạo vét kênh mương, nạo vét đập đầu mối và bể lọc công trình nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung chỉ đạo và hỗ trợ, khuyến khích nhân dân các xã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo để nâng cao đời sống nhân dân.

Đến nay, Kon Rẫy có 2 xã là Đăk Ruồng và Đăk Tờ Lung đạt 13 tiêu chí, xã Tân Lập đạt 09 tiêu chí, xã Đăk Tờ Re và xã Đăk Pne đạt 08 tiêu chí, xã Đăk Kôi đạt 05 tiêu chí. Huyện đang phấn đấu đến cuối năm 2016, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *