(kontumtv.vn) – Nhằm phát huy những thành quả đạt được năm 2020 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong năm 2020, phong trào thi đua của huyện được phát động và hưởng ứng rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 1.400 tỷ đồng, vượt trên 12% so với cùng kỳ năm trước. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, các tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2021, huyện Kon Rẫy tiếp tục phấn đấu thực hiện tổng diện tích gieo trồng đạt trên 12.400 ha; trồng mới 300 ha cây ăn quả; trồng mới, khoanh nuôi phục hồi 300 ha diện tích cây lâm nghiệp; tăng diện tích cây mắc ca lên 200 ha; tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người gần 32 triệu đồng/năm; phấn đấu xã Đăk Tờ Re đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã Đăk Kôi, Đăk Pne đạt thêm 02 tiêu chí nông thôn mới.

                                              CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *