(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 cho cán bộ các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ địa chính, tư pháp, ban tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

TO CAO NAM 2017

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Kon Rẫy được chú trọng thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, củng cố niềm tin của công dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn né tránh, kéo dài. Hội nghị lần này là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lãnh đạo và kỹ năng, nghiệp vụ cho các công chức làm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Hội nghị tập trung phổ biến các chuyên đề về quy trình tiếp công dân, tiếp người khiếu nại, tố cáo, nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy trình tiếp nhận, phân loại, nghiên cứu và xử lý đơn thư; căn cứ pháp lý, những nguyên tắc giải quyết và các bước giải quyết khiếu nại; những căn cứ, nguyên tắc và trình tự thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trình tự thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên còn được giải đáp một số vướng mắc nảy sinh cũng như chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

CTV Chung Loan – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *