Nông thôn mới Kon Rẫy
Nông thôn mới Kon Rẫy

(kontumtv.vn) – Năm 2017, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã lồng ghép từ các nguồn vốn bố trí cho các xã triển khai xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng; đồng thời tích cực huy động các nguồn lực đóng góp từ nhân dân và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện được hơn 1,3 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt 14 tiêu chí, 01 xã đạt 10 tiêu chí, 01 xã đạt 9 tiêu chí và 02 xã đạt 7 tiêu chí.

Huyện Kon Rẫy hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới bằng việc tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường hỗ trợ và tạo cơ hội cho các hộ nghèo tiếp cận với các chính sách trợ giúp về đất đai, tín dụng, dạy nghề; triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án, đề án về giảm nghèo, đặc biệt là Đề án  đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ và Chính sách hỗ trợ về nhà ở, sản xuất cho nhân dân…

 Thanh Tùng – Công Luận

                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *