(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề nhân rộng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện.

CHUYEN DE

Trong những năm qua, UBND huyện Kon Rẫy đã tập trung chỉ đạo và ưu tiên cho việc đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất mới nhằm từng bước nâng cao trình độ sản xuất nông, lâm nghiệp cho nông dân. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất tập trung các cây trồng thế mạnh của địa phương, nhằm tạo sản phẩm nông, lâm sản thành hàng hóa, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị thu nhập cho nông dân. Trong quá trình thực hiện, mô hình đã hỗ trợ cây giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nông dân nắm rõ và áp dụng đúng quy trình thâm canh tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đạt được kết quả cao. Điển hình như mô hình thâm canh cây lúa lai TH3-3 tại xã Đăk Tơ Re; mô hình thâm canh phát triển cây ngô lai chịu hạn LVN61; mô hình chăn nuôi heo thịt tại thị trấn Đăk Rve; mô hình thâm canh cây sắn cao sản KM140 tại 02 xã Đăk Pne và Đăk Kôi; mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản tại xã Đăk Ruông và các tiểu dự án sinh kế do Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây nguyên tài trợ…

Nhờ đó, ngành nông nghiệp huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của huyện đạt 16,5% trong năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và ngành thương mại – dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông lâm – thủy sản. Các mô hình sản xuất mới đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao trình độ sản xuất cho bà con nông dân, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện trong những năm gần đây.

                                                                             CTV Y Nhàn- Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *