(kontumtv.vn) – Sáng 27/3, UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự, các luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

HOI NGHI PHO BIEN BO LUAT HINH SU

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều; Luật Giao thông đường bộ, Luật Thống kê, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác cải cách hành chính trên địa bàn và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các bộ luật này đã có nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, điều chỉnh trực tiếp các quan hệ xã hội liên quan đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; hoàn thiện cơ chế điều chỉnh các quan hệ dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, giải quyết các vụ việc dân sự; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực thi pháp luật.

Sau hội nghị này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần quan trọng trong việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các bộ luật hiện hành, đồng thời phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động tố tụng; sửa đổi, bổ sung những chế định chưa phù hợp với điều kiện hiện nay, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật đối với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng…

                                                                     CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *