(kontumtv.vn) – Sáng 6/9, UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã đến dự.

huyen kon ray tong ket 10

 Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, huyện Kon Rẫy đã có 2 xã là Đăk Ruồng và Tân Lập được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. So với khởi điểm năm 2011, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của xã tăng từ 6 tiêu chí lên gần 14 tiêu chí; giảm 6% tỉ lệ hộ nghèo trên toàn huyện.

Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng. 100% đường liên xã và gần 95% đường liên thôn được nâng cấp sửa chữa; hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, đảm bảo 80% diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Tổng nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của huyện từ 2010 đến nay gần 90 tỷ đồng, trong đó gần 70 tỷ đồng là nguồn vốn ngân sách Nhà nước, số kinh phí còn lại được lồng ghép từ các chương trình, dự án và do người dân đóng góp.

Hội nghị thông qua các báo cáo tham luận, các đại biểu đóng góp ý kiến, đưa ra những vướng mắc, khó khăn của địa phương trong quá trình xây dựng NTM như: Toàn huyện có 4/6 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, nhu cầu nguồn lực để xây dựng NTM là rất lớn; việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn trong xây dựng NTM còn hạn chế; các mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao còn lúng túng do chưa tìm được đầu ra….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đánh giá cao những kết quả huyện Kon Rẫy đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình MTQG Xây dựng NTM, đồng thời để nghị trong thời gian tới huyện cần tháo gỡ những vướng mắc trong xây dựng NTM tại các xã đặc biệt khó khăn; tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân; Ban Chỉ đạo NTM các xã cần tập trung chỉ đạo nâng cao các tiêu chí không cần nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện….

Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Kon Rẫy đặt ra mục tiêu tới năm 2030 có 2 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu, bình quân các xã đạt 17/19 tiêu chí, không có xã đạt dưới 15 tiêu chí.

 Cũng trong dịp này, UBND huyện Kon Rẫy khen thưởng cho 15 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *