(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2016 và triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2017.

trien khai

Trong năm 2016, Huyện ủy, UBND hyện Kon Rẫy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang, các ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chức, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp và trình độ sẳn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng cao. Trong năm đã bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh cho 887 đối tượng, tổ chức 3 lớp tập huấn cho các đối tượng cán bộ trên địa bàn, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” đủ số lượng và cơ cấu hợp lý.

Năm 2017,  UBND huyện Kon Rẫy tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, trực sẵn sàng chiến đấu, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017…

CTV Y Nhàn – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *