(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo 24 huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho 40 thành viên trong Ban Chỉ đạo, chủ tịch UBND xã, xã đội trưởng và cán bộ làm công tác chính sách các xã, thị trấn.

QUYET DINH 49

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản trong Quyết định số 49; Thông tư liên tịch số 138  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hội nghị còn triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo 24 huyện và văn bản liên quan về các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến; một số vấn đề trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện; hướng dẫn quy trình, thủ tục, nguyên tắc tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ.

Ban Chỉ đạo 24 huyện Kon Rẫy yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan chú trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, đồng thời tiến hành rà soát lại đối tượng, hướng dẫn các đối tượng kê khai và tiếp nhận hồ sơ đúng theo quy định, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *