HUYEN NGOC HOI CONG BO KET QUA BAU

(kontumtv.vn) – UBND Huyện Ngọc Hồi đã công bố kết quả bầu thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kết quả bỏ phiếu của HĐND huyện Ngọc Hồi ngày 27/6, ông Trần Văn Chí tái đắc cử chức Chủ tịch UBND huyện. Các ông, bà Vương Văn Tuyên, Mai Văn Hữu, Mai Thoong tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện đã bầu 15 ủy viên UBND huyện là 15 trưởng phòng, ban  của huyện. Trong đó có 2 ủy viên đặc cách là Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trưởng Công an huyện.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *