(kontumtv.vn) – Qua đánh giá và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Điều , Nghị định số 62 của Chính phủ và Thông tư số 02 của Bộ Nội vụ, đến nay huyện Ngọc Hồi đạt 8/9 tiêu chuẩn của thị xã thuộc tỉnh.

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Những tiêu chuẩn đã đạt bao gồm: Chức năng đô thị (đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại IV), quy mô dân số, mật độ dân số khu vực nội thị, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ – du lịch trong cơ cấu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng đô thị, thời gian xây dựng đồng bộ.

Tiêu chuẩn chưa đạt  là hệ thống các công trình hạ tầng đô thị. Cụ thể là các chỉ tiêu về nhà ở, công trình công cộng cấp đô thị, hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, cây xanh, thu gom xử lý chất thải, nhà tang lễ.

Ngoài ra, tất cả 04 phường dự kiến thành lập đều đạt 02/04 tiêu chuẩn. 2  tiêu chuẩn chưa đạt bao gồm hệ thống hạ tầng đô thị và quy hoạch chi tiết chưa được phê duyệt.

Huyện Ngọc Hồi đang tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tiến độ để đạt 03 tiêu chuẩn còn lại bao gồm 01 tiêu chuẩn thành lập thị xã và 02 tiêu chuẩn thành lập phường.

                                                                       Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *