(kontumtv.vn) – UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Hội nghị, UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện Ngọc Hồi đã thông qua danh sách sơ bộ 65 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Ngọc Hồi, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021 theo luật định.

Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND nhằm nắm bắt kịp thời những trường hợp cử tri đề nghị cần xem xét, xác minh để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, làm cơ sở trình đại biểu cho ý kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *