(kontumtv.vn) – Tháng 4/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đến năm 2020. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ V, khóa VI.

Đổi mới công tác vận động, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên
Đổi mới công tác vận động, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên

Nghị quyết nhằm đổi mới có chất lượng về nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Một trong những mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết là: Hàng năm mỗi tổ chức Mặt trận, đoàn thể phải xây dựng được từ 1 đến 2 mô hình hay, cách làm tiêu biểu để nhân rộng trong nhân dân  trên địa bàn. Nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Về việc triển khai thực hiện nghị quyết này, ông Châu Ngọc Lân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi cho biết: “Đến nay hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện đã hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và có thể khẳng định, hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đã nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết 01 Huyện ủy đề ra”.

                                                                                  Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *