(kontumtv.vn) – Trong 3 tháng đầu năm năm 2018, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, chống nợ đọng thuế, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, đúng dự toán trong điều hành chi ngân sách.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đạt gần 57 tỷ đồng, bao gồm thu từ sản xuất kinh doanh trong nước hơn 21 tỷ đồng, đạt 30% dự toán tỉnh giao và đạt 19% dự toán huyện giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 35 tỷ đồng, đạt 14% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực hiện trên 55 tỷ đồng, đạt 17% nhiệm vụ chi. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt hơn 6 tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 48 tỷ đồng.

Huyện Ngọc Hồi tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, trốn thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời; tập trung quản lý, khai thác các nguồn thu có tỷ trọng lớn; tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đảm bảo chất lượng giải ngân các nguồn vốn; phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách đề ra.

      Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *