(kontumtv.vn) – UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, giai đoạn 2002-2017.

Sau 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78  của Chính phủ, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa bàn huyện Ngọc Hồi đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định. Nguồn vốn phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng. Chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn. Từ 3 chương trình tín dụng triển khai vào năm 2002 với nguồn vốn hơn 6,8 tỷ đồng, đến nay,Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách với trên 253 tỷ đồng. Nguồn vốn đã giúp cho hơn 32.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện được vay vốn ưu đãi; tạo việc làm mới cho trên 23.490 lao động, hơn 6.250 gia đình được cải thiện chất lượng cuộc sống. Trên 90% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục và đào tạo; ưu tiên tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để  người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Từ nay đến năm 2020, UBND huyện Ngọc Hồi đề ra mục tiêu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội  cung cấp;  tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách bình quân hàng năm từ 10-15% ; đến năm 2020, dư nợ đạt khoảng 414 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn không quá 0,2%/tổng dư nợ.

Nhân dịp này, UBND huyện Ngọc Hồi khen thưởng 09 tập thể, 32 cá nhân  đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2002-2017.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *