(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện Sa Thầy (Kon Tum) quan tâm triển khai thực hiện. Huyện đã tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn của từng trường để xác định lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

QUOC GIA

Đến năm học 2016-2017, huyện Sa Thầy có 48 trường, 547 lớp, hơn 14.000 học sinh; cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học được huyện quan tâm đầu tư, từng bước xóa phòng học tạm, phòng học mượn. Một số trường đã được đầu tư phòng học ngoại ngữ, tin học… từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Huyện đã hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; duy trì tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS. Tính đến 30/11/2016, 11/11 xã, thị trấn của huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập gióa dục mần non cho trẻ 5 tuổi. Đội ngũ viên chức giáo dục được kiện toàn, bổ sung ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 12 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 03 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 03 trường THCS.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *