HUYEN SA THAY CO 7 TRAM Y TE...

(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Sa Thầy (Kon Tum) có 7 trạm y tế xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó, 03 trạm y tế của xã Sa Nghĩa, Sa Nhơn và Ya Ly đã thẩm định lại đầu năm nay. Các trạm y tế xã chưa đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gồm thị trấn Sa Thầy, xã Hơ Moong và xã Mo Rai. Ở các xã này, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao; các trạm y tế chưa được đầu tư đồng bộ trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị bệnh nhân.

Phấn đấu đến năm 2020, 100% trạm y tế xã trên địa huyện đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy đẩy mạnh truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường đào tạo nhân lực, nhất là bổ sung đội ngũ cộng tác viên y tế tại các thôn, làng. Với những trạm y tế xã đã đạt chuẩn, huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *