Nhà máy sản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắn

(kontumtv.vn) – Đến tháng 3/2018, huyện Sa Thầy (Kon Tum) có 61 doanh nghiệp, gần 270 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng 8 doanh nghiệp, 34 cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp so với năm 2015. Bên cạnh đó, thương mại dịch vụ huyện Sa Thầy cũng phát triển tốt với giá trị sản xuất bình quân năm 2017 đạt trên 675 tỉ đồng.

Thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển đã giúp huyện Sa Thầy thu ngân sách năm 2017 đạt trên 369 tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách địa bàn đạt gần 85 tỉ đồng, vượt trên 5% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Sa Thầy nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *