(kontumtv.vn) – Xác định thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phấn đấu tạo chuyển biên tích cực trên các lĩnh vực công tác.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu đã được Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI xác định, Huyện ủy Sa Thầy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Huyện ủy chỉ đạo tập trung thực hiện tái cơ cấu đồng bộ kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…Ông Rơ Châm Giáo, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cho biết: “Giải pháp trọng tâm là tập trung huy động nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế vững chắc và đúng hướng. Thứ hai chăm lo phát triển giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thứ ba là giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong mọi tình huông. Thứ tư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

sa thay

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Sa Thầy phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 80 tỷ đồng; có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho những năm tới, Huyện ủy Sa Thầy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Sa Nhơn nói: “Đối với lĩnh vực kinh tế, xã Sa Nhơn xác định, là một xã thuần nông, có diện tích cao su tiểu điền khá lớn, xã tiếp tục duy trì và chăm sóc, khai thác có hiệu quả trong diện tích cao su hiện có. Đồng thời chuyển đổi một số diện tích cây trồng hàng năm sang trồng cây công nghiệp có giá trịnh kinh tế cao như là cây cà phê, bời lời; vận động nhân dân hàng năm gieo sạ hết diện tích cây lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực cho gia đình. Mặc khác vận động nhân phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong đó tập trung phát triển đàn bò lai và nuôi heo hướng nạc”.

“Thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng bộ xã cũng đã tập trung các giải pháp, trước hết là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, địa phương và nguồn lực hiện có của người dân trên địa bàn để tập trung cơ cấu và phát triển kinh tế, ổn định và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn”. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình cho biết.

Với những giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sa Thầy phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XVI Đảng bộ huyện đã đề ra; xây dựng huyện Sa Thầy nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung ổn định và phát triển bền vững.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *