(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức  gặp mặt tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn.

GAP MAT TU CHINH TRI HUYEN SA THAY

Tại buổi họp mặt, các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày đã ôn lại những ngày tháng sống, chiến đấu hào hùng và bi tráng trong nhà tù đế quốc, tưởng nhớ về những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống kiên trung, những năm qua các cựu tù chính trị luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; gương mẫu chấp hành và tích cực giáo dục, tuyên truyền con cháu và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Trong những năm qua, huyện Sa Thầy có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt cho hội viên và gia đình cựu tù chính trị; thực hiện tốt chính sách chi trả chế độ hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định… Đồng thời huyện quan tâm, ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà, phát triển kinh tế, học nghề, giải quyết việc làm cho hội viên và con em hội viên. Đến nay đời sống của các hội viên và gia đình đã được nâng lên đáng kể. Nhiều hội viên là tấm gương tiêu biểu, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

                                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *