(kontumtv.vn) – Năm 2017, huyện Sa Thầy (Kon Tum) được phân bổ nguồn vốn gần 1,9 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ.

Hộ nghèo được hỗ trợ cây giống phát triển sản xuất
Hộ nghèo được hỗ trợ cây giống phát triển sản xuất

Trong đó vốn năm 2017 gần 970 triệu đồng, vốn năm 2016 chuyển sang hơn 920 triệu đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các thủ tục để cấp phát cây giống các loại và hỗ trợ bằng hiện vật kịp thời cho 13.000 nhân khẩu thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Đến nay, huyện đã cấp 357.200 cây bời lời, hơn 2.750 cây bơ, hơn 9.600 kg lúa thuần chủng HT1, hơn 670 kg giống ngô CP989, hơn 22.000 cây điều thực sinh. hơn 13.300 cây giống cà phê thực sinh, hơn 6.000 cây ăn trái các loại; hỗ trợ bằng hiện vật trị giá hơn 31 triệu đồng và cấp tiền mặt cho hộ người già, neo đơn, số tiền gần 29 triệu đồng. Tổng nguồn vốn giải ngân hơn 1,2 tỷ đồng, đạt hơn 64% tổng kế hoạch vốn giao và đạt 100% kế hoạch về khối lượng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *