(kontumtv.vn) – Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tập trung kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia trồng rừng nhằm phủ xanh diện tích đất trống, đồi núi trọc, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn và gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trồng sa nhân tím dưới tán rừng
Trồng sa nhân tím dưới tán rừng

 Hiện nay, huyện đã kêu gọi được 01 doanh nghiệp tham gia đầu tư trồng rừng nguyên liệu với diện tích khoảng 200 ha. Huyện cũng đã huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án, hỗ trợ nhân dân trồng gần 190 ha rừng trong năm 2018.

Ngoài ra, để khai thác hiệu quả diện tích đất trống dưới tán rừng, giúp người dân sinh sống ở gần rừng có cuộc sống ổn định, năm 2017 huyện đã triển khai xây dựng mô hình trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng tại thôn Bar Gốc, xã Sa Sơn, với diện tích 20 ha, 10 hộ tham gia. Đến nay, cây sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 95%, mỗi khóm sinh trưởng, phát triển từ 3 đến 4 nhánh, có chiều cao bình quân khoảng 50 đến 60 cm.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *