(kontumtv.vn) – Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND huyện và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các cấp trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; sự quan tâm, phối hợp cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã hoàn thành giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra kinh tế đúng tiến độ và đạt kế hoạch.

TONG DIEU TRA KINH TE NAM 2017

Trong giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, huyện Sa Thầy có 140 cơ sở hành chính sự nghiệp và 43 doanh nghiệp thuộc diện điều tra. Nhờ chuẩn bị chu đáo trong công tác tuyên truyền, tuyển chọn và tập huấn điều tra viên, sự phối hợp thống nhất của các phòng ban là thành viên trong Ban Chỉ đạo trong việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện, cùng với sự nhiệt tình của các điều tra viên, giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện Sa Thầy đã thu được kết quả như kế hoạch, tránh được nhiều lỗi sai sót hệ thống.

Đến nay, huyện đã thu thập thông tin của 43 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch triển khai. Đối với khối hành chính sự nghiệp, đã thu thập thông tin 140 đơn vị, đạt 100% kế hoạch triển khai. Hiện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Sa Thầy đang tiếp tục kiểm tra các thông tin trong phiếu và chuẩn bị cho công tác nghiệm thu giai đoạn 1.

Thanh Thủy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *