Nông thôn mới huyện Sa Thầy
Nông thôn mới huyện Sa Thầy

(kontumtv.vn) – Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại mỗi năm tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí trở lên, thời gian tới, huyện Sa Thầy tiếp tục tập trung nguồn lực và huy động sự chung tay của nhân dân để đầu tư các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân vùng nông thôn như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Huyện tập trung lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 45%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 96%. Tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ nghèo để chống tái nghèo, thoát nghèo bền vững.

 

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *