(kontumtv.vn) – Với mục tiêu giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, những năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp, ngành huyện Sa Thầy chú trọng triển khai thực hiện.

Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất
Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất

Huyện đã ban hành kế hoạch giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch, hàng năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tổng số hộ nghèo đầu năm 2016 là hơn 4.650 hộ, chiếm 40,3% dân số toàn huyện. Qua hai năm triển khai thực hiện, số hộ nghèo đã giảm hơn 1.270 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 13%, vượt gần 1,5% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 02 xã Sa Bình và Hơ Moong thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, UBND huyện Sa Thầy chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, huy động các nguồn lực để hỗ trợ và hướng dẫn các hộ nghèo phát triển sản xuất có hiệu quả, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nghèo trong việc nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *