(kontumtv.vn) – Sáng 12/10, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Lễ phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ rừng, thu hút hơn 500 cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.

Thời gian qua, huyện Sa Thầy đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp để quản lý, bảo vệ rừng. Nhờ vậy, số vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng đã giảm đáng kể. 9 tháng năm 2018, trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ vi phạm, giảm 30 vụ so với cùng kỳ năm 2017.

Để tiếp tục hạn chế tình trạng xâm phạm  tài nguyên rừng, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07 của UBND tỉnh, huyện Sa Thầy kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân hãy là một mắc xích quan trọng trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng dân cư, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng; có hình thức khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong nhân dân. Gắn với tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân về yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý bảo vệ rừng là nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng chung tay góp sức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *