(kontumtv.vn) – Ngày 19/10, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và kết quả tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện.

SA THAY SO KET THUC HIEN DE AN GIAM NGHEO THEO PHUONG PHAP TIEP CAN DA CHIEU GIAI DOAN 2016 – 20203 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn đã có nhiều giải pháp trong hỗ trợ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Huyện đã tận dụng, phát huy có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Từ năm 2016 đến 2018, huyện được phân bổ hơn 107 tỷ đồng và các nguồn đầu tư khác để triển khai thực hiện Đề án Giảm nghèo. Huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung hỗ trợ về cây con giống, phân bón, nông cụ sản xuất …cho gần 11.000 lượt hộ nghèo; tạo điều kiện cho hơn 4.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn với số tiền hơn 255 tỷ đồng; có hơn 1.400 lao động được đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm; cấp gần 70.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho hơn 100 hộ được vay vốn làm nhà ở với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng; cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập cho trên 22.400 lượt học sinh thuộc diện nghèo với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện đã lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, ngân sách địa phương và nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ đời sống dân sinh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là đã phát huy được vai trò làm chủ và ý thức tự lực vươn lên của hộ nghèo, trong 2 năm 2016, 2017 huyện đã giảm 1276 hộ nghèo. Nhiều hộ không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn có cuộc sống khá giả …Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng và các nhóm dân cư.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *